Asortiman Detaljan pregled asortimana u ponudi
 • ZEKIĆ automatika
 • Vodič kroz serije profila
 • Arhitektonski kutak

Ventilacijske fasade

Print

Sustav gradnje vanjskih fasada objekata sastavljenih od nosive metalne podkonstrukcije na koju se slažu fasadni paneli. Ventilacijske fasade odnose se na sustav gradnje vanjskih zidova poslovnih zgrada i kuća za stanovanje. Sastavljene su od nosivih metalnih podkonstrukcija na koje su slažu fasadni paneli, sloj mineralne vune za toplinsku izolaciju i prostora za ventilaciju. Svi dijelovi imaju strogi raspored i ulogu unutar sustava montaže, i to:

  Shema ventilacijske fasade
 • postojeći zid objekta,
 • sloj toplinske izolacije,
 • podkonstrukcija za panele,
 • fasadni paneli,
 • profil na spoju panela,
 • prostor za ventilaciju.

Ideja ventilacijskih fasada proizašla je iz takozvanog efekta dimnjaka. Efekt dimnjaka je pojava povezana s podizanjem toplog zraka koji je lakši od hladnog. Dimnjak radi na način da je dim unutar njega puno topliji od vanjskog zraka, pa se brzo uzdiže prema gore. Iz toga proizlazi da dimnjak dobro "vuče". 

Takav efekt primijenjen na ventilacijskoj fasadi izražava činjenicu da je zrak unutar prostora za ventilaciju topliji od vanjskog i da nastoji pobjeći kroz otvor na vrhu fasade. Nastali tlak zraka uzrokuje povećanu ventilaciju unutar same fasade. Ovakav tip fasade poznat je pod nekoliko naziva, kao što su ventilirane fasade, samoventilirane fasade, vjetrene fasade, ili fasade sa zračnim slojem i oblogom, straga provjetravana fasada. Ventilacijske fasade u širem smislu mogu biti dvostruke fasade sa mehaničkom ventilacijom, ili su samoventilirane sa slobodnom cirkulacijom zraka provjetravanjem.

Kontakti

Odjel prodaje
Odjel prodaje
 • Energetska efikasnost
 • Priznanje