OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE WEBTRGOVINA Zekić d.o.o.


 1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE


1.1 Ovim se Općim uvjetima utvrđuje korištenje usluge Webtrgovina ("Opći uvjeti")

1.2 Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje Webtrgovina usluge na web stranicama.

Webtrgovina usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima naručivanje proizvoda Zekić d.o.o. putem web stranica.

 

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće

- koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

- koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Zekić d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Zekić d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni u webtrgovini mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (i) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 Zekić d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5 Zekić d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

 

3.INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Zekić d.o.o.

3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja webtrgovine na način da se iste pregledavaju i koriste za osobne svrhe.

3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, Zekić d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web trgovine, te zabranjuje korištenje sadržaja web trgovine, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe.

 

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Zekić d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama.

4.2 Zekić d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.3 Zekić d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.4 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Zekić d.o.o..

4.5 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Zekić d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web trgovini.

 

5. KORIŠTENJE USLUGE WEBTRGOVINA I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1 Korištenje usluge Webtrgovina je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webtrgovina usluge.

5.2. Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Webtrgovina usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Zekić d.o.o. putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4 Registracijom korisnik potvrđuje:

- da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na Webtrgovina usluge;

5.5 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Webtrgovina usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem Webtrgovina usluge ("asortiman") na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Zekić d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "Košarica", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Zekić d.o.o.

5.7 Ukoliko Zekić d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

 

6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBTRGOVINA USLUGE

6.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i ne uključuju porez na dodanu vrijednost. Zekić d.o.o. odobrava popuste kroz stupac „moja cijena" na temelju prethodno potpisanog ugovora. Ugovoreni popusti se ne odnose na artikle na akciji,tj. izbornik "Proizvodi na akciji".

6.2 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde narudžbe.

6.3 Potvrdom narudžbe registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem Webtrgovina usluge

6.4 Cijena dostave kupljenih proizvoda je uključena u cijenu proizvoda ukoliko je odabrana „redovna dostava". Uvjeti redovne dostave su prethodno definirani ugovorom. Cijena dostave nije uključena ukoliko je odabrana opcija „Brza dostava" ili „Osobno preuzimanje".

 

7. REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM WEBTRGOVINA USLUGE

7.1 Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

7.2 U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove Webtrgovina usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

 

 

8. OSTALI UVJETI WEBTRGOVINA USLUGE

8.1 Zekić d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:
- uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,
- u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja Webtrgovina usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Zekić d.o.o..

8.2 Zekić d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Webtrgovina usluge.

 

9. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

9.1 Zekić d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno Webtrgovina usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

9.2 Za korištenje Webtrgovina usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

9.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Rijeci.